TOÇ HAK-SEN 5. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

TOÇ HAK - SEN 5. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI


Sendikamızın 5. Olağan Genel Kurulunun üyelerle ve aşağıdaki günemle 08 Şubat 2020 tarihinde GMK Bulvarı Fazilet Apt. Kat:2 No:40/2 Maltepe/ANKARA adresinde saat 11.00 de yapılacaktır.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15 Şubat 2020 tarihlerinde anılan yer, saat ve gündemle çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM:
1- Açılış
2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması
3- Divan Kurulunun Seçimi
4- Genel Başkanın Konuşması
5- Mali Raporun Okunması Müzakeresi ve İbrası
6- Faaliyet Raporlarının Okunması Müzakeresi ve İbrası
7- Denetleme Raporlarının Okunması Müzakeresi ve İbrası
8- Tahmini Bütçenin Okunması Müzakeresi ve İbrası
9- Tüzük Değişikliği
10- Yönetim Kuruluna verilecek Yetkilerin Müzakeresi ve Karara Bağlanması
11- Zorunlu Organların Seçimi
12- Dilek ve Temenniler
13- Kapanışwww.tohaksen.org.tr

Bu duyuruya ait görsel bulunmamaktadır

Bu duyuruya ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326